thailandTHAILAND

PREV
NEXT
  • HOMEKEEPING TIPS

วิธีการเก็บรักษาบิสกิตให้กรอบนาน

1. เก็บรักษาบิสกิตในภาชนะที่มีฝาปิดแน่นหนา

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าภาชนะที่ซื้อมามีฝาปิดแน่นหนาและถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันความชื้นและไม่ทำให้บิสกิตนุ่มจากความชื้น

2.นำกระดาษไขมารองเป็นชั้นๆ เพื่อแยกบิสกิตออกจากกัน

วิธีนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้บิสกิตติดกันและแตกเวลานำออกจากภาชนะ

3. บิสกิตต่างชนิดกันให้ใช้ภาชนะต่างกัน

อย่าเก็บบิสกิตที่ต่างกันในภาชนะเดียวกัน เพราะจะทำให้รสชาติและกลิ่นผสมกัน

4. แช่แข็งบิสกิต

บิสกิตแช่แข็งโดยปกติแล้วสามารถอยู่ได้ถึงครึ่งปี แต่ต้องมั่นใจว่าใส่ไว้ในห่อพลาสติกที่ถูกมัดไว้อย่างแน่นหนาหรือใส่ไว้ในภาชนะที่เหมาะสม การจัดเก็บบิสกิตอย่างเหมาะสมจะช่วยป้องกันความเสียหายของผลิตภัณฑ์  freezer burn และรักษารสชาติเดิมไว้ได้

Share This

Ayam Club labelonly THสมัครเลย!!!

รับข่าวสารประจำเดือน กิจกรรมพิเศษ หรือเมนูอาหารใหม่ๆ

 

roundsticker Boss

เขียนถึงผู้บริหาร

แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

roundsticker Facebook

ติดต่อเรา

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เฟสบุ๊คแฟนเพจสินค้าตราอะยัม
Go To Top